Compact Life การจัดเก็บในรูปทรงแห่งชีวิต

MUJI

การจินตนาการถึงการใช้ชีวิตในอุดมคติของคุณ

Marie Kondoที่ปรึกษาด้านการจัดระเบียบ

การจัดให้เป็นระเบียบไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตของคุณ

Marie Kondo กระตุ้นผู้คนที่ต้องการจัดกองระเกะระกะในบ้านของพวกเขาด้วยการใช้ความสุขเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจว่าจะเก็บสิ่งใดไว้และจะทิ้งสิ่งใดบ้างวิธีการง่าย ๆ ของ Kondo นั่นคือ วิธีการจุดประกายความสุขของคนมาริในการจัดการสิ่งระเกะระกะ (KonMari Spark Joy Method of Decluttering) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายดายที่ใครก็สามารถนำไปใช้ได้

Life-Changing Magic of Tidying Up): หนังสือเรื่องศิลปะการจัดระเบียบและการจัดการสิ่งระเกะระกะของญี่ปุ่น (The Japanese Art of Decluttering and Organizing) ขายในประเทศญี่ปุ่นได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่มอย่างรวดเร็ว และตอนนี้ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถขายได้มากกว่า 1.5 ล้านเล่มในสหรัฐอเมริกา วิธีการของ Kondo กลายเป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับการจัดระเบียบได้อย่างรวดเร็ว

“มีผู้คนจำนวนมากพูดว่า พวกเขามีสิ่งของมากเกินไปและต้องการจัดการสิ่งของระเกะระกะนั้น แต่พวกเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนและจะไปต่อได้อย่างไรในอดีต ฉันทราบเพียงว่าสิ่งต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร แต่ความจริงก็คือ ผู้คนในประเทศต่าง ๆ ก็ต่อสู้ดิ้นรนกับการจัดเก็บข้าวของต่าง ๆ ของพวกเขาด้วยเช่นกันเรื่องนี้ทำให้ฉันประหลาดใจด้วยเหมือนกัน”

วิธีของ Kondo เน้นหนักในเรื่องสำคัญห้าข้อ: (1) การจินตนาการถึง “การใช้ชีวิตในอุดมคติของคุณ”’ (2) การจัดการสิ่งระเกะระกะโดยแบ่งตามประเภทและจัดการกับประเภทต่าง ๆ ตามลำดับที่เหมาะสม (3) ใส่ใจในสิ่งที่ต้องการเก็บไว้โดยการหยิบขึ้นมาแล้วถามว่า สิ่งนั้นจุดประกายความสุขในตัวคุณหรือไม่ (4) ดูสิ่งของแต่ละชิ้นอย่างละเอียดเพื่อตัดสินใจว่าสิ่งนั้นควรเก็บไว้หรือควรทิ้งไป และ (5) จัดการกับสิ่งระเกะระกะเสมือนเป็นโครงการที่ต้องทำทั้งหมดในคราวเดียว โดยการทำหน้าที่ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในครั้งเดียว และทำให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น

“คุณต้องการใช้ชีวิตแบบใด คุณไม่สามารถจัดระเบียบสิ่งของต่าง ๆ ของคุณได้ดี หากคุณไม่เห็นภาพเหล่านี้อย่างชัดเจน ใส่ใจในสิ่งที่ชีวิตในอุดมคติมีความหมายต่อคุณ แล้วจากนั้นให้รักษาเฉพาะสิ่งต่าง ๆ ที่นำพาความสุขมาให้คุณ ทำสิ่งนี้ทั้งหมดในครั้งเดียว แล้วคุณจะสามารถ ‘ทิ้ง’ สิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว”

คนโดสนับสนุนการจัดเก็บที่เป็นระเบียบตามประเภทต่าง ๆ และจัดการกับประเภทต่าง ๆ ตามลำดับโดยเฉพาะ ได้แก่ เสื้อผ้า หนังสือ กระดาษ สิ่งของเล็ก ๆ และของที่ระลึกไว้ท้ายที่สุด นับเป็นสิ่งสำคัญที่สิ่งของแต่ละชิ้นที่คุณเป็นเจ้าของนั้นมีบ้านที่เหมาะสมอยู่ สิ่งนี้หมายถึงการกำหนดสถานที่เฉพาะเพื่อเก็บสิ่งของแต่ชิ้นที่คุณเก็บไว้ เพราะว่าสิ่งดังกล่าวจุดประกายความสุขในตัวคุณ

“เราควรรักษาสิ่งต่าง ๆ ที่เราเลือกที่จะเก็บไว้ด้วยความเคารพ และสิ่งนี้หมายถึงการกำหนดสถานที่โดยเฉพาะและสะอาดเพื่อเก็บสิ่งของแต่ละอย่าง เมื่อคุณทำเช่นนี้ การเก็บสิ่งของกลับเข้าไปในสถานที่เก็บของมันหลังจากที่คุณใช้เสร็จแล้ว จะกลายเป็นนิสัยตามปกติ”

การจัดให้เป็นระเบียบไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตของคุณ แต่เป็นเทคนิคเพียงเล็กน้อยสำหรับการใช้ชีิวิตที่ดี วิธีการที่ตรงไปตรงมาของ Kondo จึงมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างมากกับปรัชญาการใช้ชีวิตแบบ Compact Life ของ MUJI