Compact Life การจัดเก็บในรูปทรงแห่งชีวิต

MUJI
  • วางโชว์วัสดุจากธรรมชาติMDF storage units

    อุปกรณ์จัดเก็บที่ทำจากไม้ MDF พร้อมไม้อัดสีแอชวู้ดมอบการจัดเก็บบนหน้าโต๊ะและบนชั้นที่เป็นประโยชน์
    จัดระเบียบสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ที่มีแนวโน้มจะกระจัดกระจายให้อยู่ในอุปกรณ์จัดเก็บที่เป็นระเบียบและเข้ากัน

วางโชว์วัสดุจากธรรมชาติMDF storage units

อุปกรณ์จัดเก็บที่ทำจากไม้ MDF พร้อมไม้อัดสีแอชวู้ดมอบการจัดเก็บบนหน้าโต๊ะและบนชั้นที่เป็นประโยชน์
จัดระเบียบสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ที่มีแนวโน้มจะกระจัดกระจายให้อยู่ในอุปกรณ์จัดเก็บที่เป็นระเบียบและเข้ากัน