Compact Life การจัดเก็บในรูปทรงแห่งชีวิต

MUJI

ข้อดีอย่างยิ่งของชั้นวางของแบบเรียงซ้อนของ MUJI คือมันสามารถวางเรียงซ้อนได้ทั้งในแนวตั้งและวางเชื่อมต่อกันในแนวนอน ชั้นวางของแบบเรียงซ้อน

ข้อดีอย่างยิ่งของชั้นวางของแบบเรียงซ้อนของ MUJI คือมันสามารถวางเรียงซ้อนได้ทั้งในแนวตั้งและวางเชื่อมต่อกันในแนวนอน
ชั้นวางของเหล่านี้ถูกออกแบบมาเป็นทรงตารางสี่เหลี่ยม และสามารถนำมาวางต่อกันเพื่อสร้างชั้นวางของที่ผสมผสานทั้งชั้นเพิ่มเติมแบบกว้างและชั้นเพิ่มเติมแบบเปิดโล่งได้อีกด้วย
สามารถเลือกได้จากไม้โอ๊คหรือไม้วอลนัทเพื่อสร้างความหลากหลายของการผสมผสานที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณ

ประกอบ

เลือกจำนวนแถว
ชั้นพื้นฐานจะมาในแบบ 2, 3 และ 5 แถว ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
เพิ่มชั้นวางของ
เพิ่มชั้นเพิ่มเติมเพื่อสร้างชั้นวางของตามแบบที่คุณต้องการ แถวของชั้นไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นจำนวนเดียวกับชั้นเพิ่มเติม

ประกอบ

เลือกจำนวนแถว
ชั้นพื้นฐานจะมาในแบบ 2, 3 และ 5 แถว ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
เพิ่มชั้นวางของ
เพิ่มชั้นเพิ่มเติมเพื่อสร้างชั้นวางของตามแบบที่คุณต้องการ แถวของชั้นไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นจำนวนเดียวกับชั้นเพิ่มเติม