Compact Life การจัดเก็บในรูปทรงแห่งชีวิต

MUJI

ใช้เป็นชั้นวาง AVชั้นวางของแบบเรียงซ้อน

ความนิยมของชั้นวางของแบบเรียงซ้อนขึ้นอยู่กับความง่ายในการต่อเติมเพิ่มขยายชั้นเหล่านั้น
ชั้นและโมดูลสามารถประกอบรวมกันได้หลายรูปแบบเพื่อสร้างความเป็นไปได้ของพื้นที่จัดเก็บได้อย่างนับไม่ถ้วน
ออกแบบรูปทรงที่ต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของคุณและพื้นที่จัดวางชั้นภายในห้อง

ใช้เป็นชั้นวาง AV
ผสมผสานชั้นเพิ่มเติมแบบเปิดโล่งเพื่อเว้นพื้นที่เปิดขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยชั้นวางของสำหรับการจัดเก็บแบบติดผนังที่สามารถวางทีวีได้
ใช้เป็นชั้นวาง AV
ผสมผสานชั้นเพิ่มเติมแบบเปิดโล่งเพื่อเว้นพื้นที่เปิดขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยชั้นวางของสำหรับการจัดเก็บแบบติดผนังที่สามารถวางทีวีได้