Compact Life การจัดเก็บในรูปทรงแห่งชีวิต

MUJI

จัดเก็บสิ่งของไว้ด้านล่าง /ใช้เป็นฉากกั้นห้องชั้นวางของแบบเรียงซ้อน

ความนิยมของชั้นวางของแบบเรียงซ้อนขึ้นอยู่กับความง่ายในการต่อเติมเพิ่มขยายชั้นเหล่านั้น
ชั้นและโมดูลสามารถประกอบรวมกันได้หลายรูปแบบเพื่อสร้างความเป็นไปได้ของพื้นที่จัดเก็บได้อย่างนับไม่ถ้วน
ออกแบบรูปทรงที่ต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของคุณและพื้นที่จัดวางชั้นภายในห้อง

จัดเก็บสิ่งของไว้ด้านล่าง
ชั้นแบบสองแถวถือเป็นความสูงที่เหมาะสมสำหรับการกั้นห้องได้อย่างสะดวก และยังให้พื้นที่เคาน์เตอร์ไว้ใช้สอยอีกด้วย ใช้ประตูเป็นที่แสดงรูปภาพและของที่ระลึกต่าง ๆ (ประตูมีจำหน่ายแยก)
จัดเก็บสิ่งของไว้ด้านล่าง
ชั้นแบบสองแถวถือเป็นความสูงที่เหมาะสมสำหรับการกั้นห้องได้อย่างสะดวก และยังให้พื้นที่เคาน์เตอร์ไว้ใช้สอยอีกด้วย ใช้ประตูเป็นที่แสดงรูปภาพและของที่ระลึกต่าง ๆ (ประตูมีจำหน่ายแยก)
ใช้เป็นฉากกั้นห้อง
ชั้นวางของแบบเรียงซ้อนของเราไม่มีแผงด้านหลัง ซึ่งทำให้เหมาะแก่การใช้เป็นฉากกั้นห้องที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย แบ่งพื้นที่ห้องด้วยชั้นวางของแบบเรียงซ้อนพร้อมพื้นที่จัดเก็บขนาดกว้าง