Compact Life การจัดเก็บในรูปทรงแห่งชีวิต

MUJI

ワードローブとして使うชั้นวางของ

ความนิยมของชั้นวางของขึ้นอยู่กับความอเนกประสงค์ของชั้นเหล่านั้น
ผสมผสานชั้นขนาดต่าง ๆ และชิ้นส่วนเพิ่มเติม (มีจำหน่ายแยก) เพื่อความเป็นไปได้ที่แทบจะไม่มีที่สิ้นสุด
ออกแบบชั้นวางของของคุณให้เหมาะกับคุณและพื้นที่อยู่อาศัยของคุณ

ใช้เป็นที่จัดเก็บเสื้อผ้า
แขวนผ้าบนราวแขวนผ้า (มีจำหน่ายแยก) และจัดวางชั้นวางของในระดับความสูงที่เหมาะสมเพื่อใช้จัดเก็บสิ่งของอื่น ๆ ในตู้เสื้อผ้า
ใช้เป็นที่จัดเก็บเสื้อผ้า
แขวนผ้าบนราวแขวนผ้า (มีจำหน่ายแยก) และจัดวางชั้นวางของในระดับความสูงที่เหมาะสมเพื่อใช้จัดเก็บสิ่งของอื่น ๆ ในตู้เสื้อผ้า