Compact Life การจัดเก็บในรูปทรงแห่งชีวิต

MUJI

ใช้เป็นที่จัดเก็บรองเท้าชั้นวางของ

ความนิยมของชั้นวางของขึ้นอยู่กับความอเนกประสงค์ของชั้นเหล่านั้น
ผสมผสานชั้นขนาดต่าง ๆ และชิ้นส่วนเพิ่มเติม (มีจำหน่ายแยก) เพื่อความเป็นไปได้ที่แทบจะไม่มีที่สิ้นสุด
ออกแบบชั้นวางของของคุณให้เหมาะกับคุณและพื้นที่อยู่อาศัยของคุณ

ชั้นวางของแบบเรียงซ้อน
ปรับเปลี่ยนชั้นวางของเพื่อใช้จัดเก็บรองเท้าและรองเท้าบูททุกระดับความสูง ชิ้นส่วนจุดตัดของโครงยังสามารถใช้แขวนผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารองเท้า ช้อนใส่รองเท้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก
ชั้นวางของแบบเรียงซ้อน
ปรับเปลี่ยนชั้นวางของเพื่อใช้จัดเก็บรองเท้าและรองเท้าบูททุกระดับความสูง ชิ้นส่วนจุดตัดของโครงยังสามารถใช้แขวนผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารองเท้า ช้อนใส่รองเท้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก