Compact Life การจัดเก็บในรูปทรงแห่งชีวิต

MUJI

จัดเก็บสิ่งของไว้ด้านล่างชั้นวางของ

ความนิยมของชั้นวางของขึ้นอยู่กับความอเนกประสงค์ของชั้นเหล่านั้น
ผสมผสานชั้นขนาดต่าง ๆ และชิ้นส่วนเพิ่มเติม (มีจำหน่ายแยก) เพื่อความเป็นไปได้ที่แทบจะไม่มีที่สิ้นสุด
ออกแบบชั้นวางของของคุณให้เหมาะกับคุณและพื้นที่อยู่อาศัยของคุณ

จัดเก็บสิ่งของไว้ด้านล่าง
ใช้โครงขนาดเล็กเพื่อการจัดเก็บระดับต่ำที่ให้พื้นที่เคาน์เตอร์ในการใช้สอยเช่นกัน เพิ่มแผงด้านข้างเพื่อปิดจุดสิ้นสุดของชั้นด้วยเส้นที่คมชัด
จัดเก็บสิ่งของไว้ด้านล่าง
ใช้โครงขนาดเล็กเพื่อการจัดเก็บระดับต่ำที่ให้พื้นที่เคาน์เตอร์ในการใช้สอยเช่นกัน เพิ่มแผงด้านข้างเพื่อปิดจุดสิ้นสุดของชั้นด้วยเส้นที่คมชัด
จัดเก็บสิ่งของไว้ด้านล่าง
สร้างชั้นวางทีวีโดยการเชื่อมโครงขนาดเล็กที่สุดของชั้นหลาย ๆ อันให้อยู่ในระดับต่ำและกว้างตลอดผนัง โซลูชั่นยอดเยี่ยมสำหรับการสะสางศูนย์รวมความบันเทิงที่ระเกะระกะอยู่เสมอ