Compact Life การจัดเก็บในรูปทรงแห่งชีวิต

MUJI

จับคู่กับอุปกรณ์จัดเก็บต่าง ๆชั้นวางของ

ความนิยมของชั้นวางของขึ้นอยู่กับความอเนกประสงค์ของชั้นเหล่านั้น
ผสมผสานชั้นขนาดต่าง ๆ และชิ้นส่วนเพิ่มเติม (มีจำหน่ายแยก) เพื่อความเป็นไปได้ที่แทบจะไม่มีที่สิ้นสุด
ออกแบบชั้นวางของของคุณให้เหมาะกับคุณและพื้นที่อยู่อาศัยของคุณ

จับคู่กับอุปกรณ์จัดเก็บต่าง ๆ
อุปกรณ์จัดเก็บของ MUJI ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับขนาดของชั้นวางของได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นกัน
จับคู่กับอุปกรณ์จัดเก็บต่าง ๆ
อุปกรณ์จัดเก็บของ MUJI ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับขนาดของชั้นวางของได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นกัน
โมดูล
โมดูล (ขนาดพื้นฐาน) จะเป็นหน่วย shaku ซึ่งเป็นหน่วยการวัดแบบดั้งเดิมที่ใช้ในครัวเรือนของชาวญี่ปุ่นมานานหลายศตวรรษ โมดูลพื้นฐานของชิ้นส่วนการจัดเก็บของ MUJI มีขนาดอยู่ที่ 37 ซม. X 26 ซม. ขนาดภายในของชั้นวางของ (กว้าง 80 ซม.) ถูกแบ่งเป็นสองและสามส่วนเท่า ๆ กัน