MUJI ได้ขยายไปถึง 26 ประเทศและเขตการปกครอง

ท่ามกลางโลกยุคโลกาภิวัตน์ การสื่อสารไร้พรมแดนและข้อมูลที่มากมายล้นหลาม

มีทั้งผู้ที่มองข้ามการใช้ชีวิตของตัวเอง

และมีทั้งผู้ที่แสดงความเป็นตัวเองออกมาผ่านค่านิยมที่หลากหลาย เลือกสรรสิ่งที่เหมาะสมให้กับตัวเอง

การเลือก MUJI ด้วยความรู้สึกชื่นชอบเดียวกันนี้ ก่อเกิดเป็นชุมชนขึ้นมา

จากจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับธรรมชาติ
MUJI สำหรับผู้ที่มีสไตล์หรือรสนิยมของตัวเองที่ไม่ได้ยึดติดกับยี่ห้อ