"MUJI ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นในปี 1980 มีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีมากมายหลากหลาย รวมทั้งของใช้ในครัวเรือน เครื่องแต่งกาย และอาหาร
Mujirushi Ryohin หรือ MUJI ในภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่า “สินค้าคุณภาพดีที่ไม่มียี่ห้อ”"

MUJI ตั้งอยู่บนหลักการสามข้อ ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจนถึง

1. การเลือกสรรวัสดุ
2. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการต่าง ๆ
3. สร้างบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย

"ผลิตภัณฑ์ของ MUJI เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่สมเหตุสมผลที่สุด มีความรวบรัด แต่ไม่ใช่สไตล์มินิมอล
หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เปรียบเสมือนภาชนะที่ว่างเปล่า ความเรียบง่ายและความว่างเปล่าก่อให้เกิดความเป็นสากลขั้นสูงสุด เป็นการยอมรับความรู้สึกและความนึกคิดของทุกคน"

MUJI ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ต้นกำเนิดของแบรนด์นี้คือความสมเหตุสมผลที่ละเอียดละออของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งการมุ่งเน้นไปที่การสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่เรียบงาย ราคาต่ำ และมีคุณภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซ้ำผ่านหลักการทั้งสามอย่าง: การเลือกสรรวัสดุ กระบวนการตรวจสอบ และการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย ตัวอย่างเช่น หากคุณละเว้นกระบวนการฟอกสีสำหรับเยื่อกระดาษ กระดาษที่ได้จะเป็นสีเบจอ่อน MUJI ใช้กระดาษนี้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์และฉลาก ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลตามมาจากนั้นก็จะบริสุทธิ์และสดใหม่เป็นพิเศษ ในทางตรงกันข้ามที่เห็นได้ชัดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกตกแต่งมากเกินไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปในตลาด ผลิตภัณฑ์ของ MUJI สามารถเอาชนะความนิยมชมชอบมากมาย และแพร่หลายไปไม่เพียงแต่ทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่รวมไปถึงที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

MUJI ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ต้นกำเนิดของแบรนด์นี้คือความสมเหตุสมผลที่ละเอียดละออของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งการมุ่งเน้นไปที่การสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่เรียบงาย ราคาต่ำ และมีคุณภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซ้ำผ่านหลักการทั้งสามอย่าง: การเลือกสรรวัสดุ กระบวนการตรวจสอบ และการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย ตัวอย่างเช่น หากคุณละเว้นกระบวนการฟอกสีสำหรับเยื่อกระดาษ กระดาษที่ได้จะเป็นสีเบจอ่อน MUJI ใช้กระดาษนี้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์และฉลาก ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลตามมาจากนั้นก็จะบริสุทธิ์และสดใหม่เป็นพิเศษ ในทางตรงกันข้ามที่เห็นได้ชัดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกตกแต่งมากเกินไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปในตลาด ผลิตภัณฑ์ของ MUJI สามารถเอาชนะความนิยมชมชอบมากมาย และแพร่หลายไปไม่เพียงแต่ทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่รวมไปถึงที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ของ MUJI เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่สมเหตุสมผลที่สุด มีความรวบรัด แต่ไม่ใช่สไตล์มินิมอล หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เปรียบเสมือนภาชนะที่ว่างเปล่า ความเรียบง่ายและความว่างเปล่าก่อให้เกิดความเป็นสากลขั้นสูงสุด เป็นการยอมรับความรู้สึกและความนึกคิดของทุกคน เราได้รับการยอมรับในเรื่องของ “การประหยัดทรัพยากร” “ราคาต่ำ” “เรียบง่าย” “ไม่มีลักษณะโดดเด่น” และ “มุ่งเน้นความเป็นธรรมชาติ” MUJI ตั้งเป้าที่จะยึดถือหลักการเหล่านั้นทั้งหมดอย่างเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มุ่งเน้นไปที่หลักข้อใดข้อหนึ่งมากจนเกินไป

MUJI มีสาขาทั่วโลกกว่า 1,000 แห่ง พร้อมทั้งสินค้ากว่า 7,000 รายการ ตั้งแต่เครื่องแต่งกายและของใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงอาหารและบ้านพักอาศัยด้วยเช่นกัน แต่รากฐานของอุดมการณ์ของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่วันที่เราก่อตั้งขึ้น เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ไปทางทิศเหนือ เรายังคงยึดมั่นอยู่ที่หลักพื้นฐานและความเป็นสากลของชีวิตประจำวันไว้อยู่เสมอ