นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้(ประเทศไทย)

ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการใช้บริการสินค้าและบริการของเรา นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ทำขึ้นเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ โอน และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ทั้งบนหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ (“เว็บไซต์”) รวมไปถึงวิธีการที่ท่านสามารถตรวจสอบคุกกี้ที่เราใช้

เราได้แจกแจงชนิดของคุกกี้ที่เราใช้และสาเหตุที่ใช้คุกกี้เหล่านี้กับบริการของเราเพื่อให้ท่านทำความเข้าใจในนโยบายฉบับนี้ ข้อมูลที่ท่านให้กับเราหรือพันธมิตรของเราผ่านคุกกี้จะช่วยให้เราสามารถเสนอสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสมกับท่าน เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ โดยเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างระมัดระวังและมีเหตุผลเพื่อนำเสนอบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับท่าน

1.ความหมายของคุกกี้และสาเหตุที่เราใช้

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้บางชนิดจำเป็นต้องมีอยู่เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเป็นปรกติ ส่วนคุกกี้ชนิดอื่นจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ และทำความเข้าใจการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับท่าน และทำให้การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่นๆ ให้เหมาะกับท่าน (ได้แก่การโฆษณา) โดยพิจารณาจากการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา

2.คุกกี้ที่เราใช้

เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ ซึ่งมีทั้งคุกกี้ที่เราสร้างขึ้นเอง และคุกกี้จากบุคคลภายนอก โดยคุกกี้ทั้ง 2 ชนิดมีความแตกต่างกัน ดังนี้

•คุกกี้ของเรา คือคุกกี้ที่เราสร้างขึ้นเอง เพื่อประโยชน์ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ โดยข้อมูลคุกกี้จะส่งกลับมาที่เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของเรา

•คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือคุกกี้พันธมิตรของเราสร้างขึ้น โดยพันธมิตรจะเก็บข้อมูลคุกกี้เหล่านี้เพื่อใช้ให้บริการท่าน

3.วิธีการที่ท่านสามารถควบคุมคุกกี้

บนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ท่านสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับการยอมรับคุกกี้ หรือท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม (extensions) เพื่อช่วยให้ท่านสามารถควบคุมคุกกี้เหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธ ลบ หรือขัดขวางคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการแสดงผลของหน้าเว็บหรือการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ทากท่านต้องการลบคุกกี้หรือต้องการปรับแต่งความต้องการกี่ยวกับคุกกี้ ท่านสามารถทำได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ หรือศึกษาวิธีการจัดการคุกกี้เหล่านี้ได้บนอินเทอร์เน็ต สำหรับโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์หลัก ท่านสามารถเรียนรู้วิธีการตั้งค่าได้ผ่านลิงค์ดังนี้

สำหรับแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ การควบคุมเทคโนโลยีที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับคุกกี้จึงมีความแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นโทรศัพท์ และซอฟแวร์ที่ท่านใช้ ซึ่งทั้ง 2 ระบบหลัก (ได้แก่ iOS และ Android) ต่างมีตัวเลือกให้ท่านสามารถปรับแต่งข้อมูลของท่านที่แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้ตามที่ท่านต้องการ โดยท่านสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านั้นได้ด้วยตัวท่านเอง

4.รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่
บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

•บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

•4,4/5 ชั้นที่ 9 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

•mujithcustomerservice@central.co.th

Cookie Policy (English)

Last Update 27 May 2020

MUJI Retail (Thailand) Co., Ltd. (the “Company,” “we,” “us,” or “our”), recognizes the importance of the protection of personal data for you of our products and services. The goal of this Cookie Policy is to give you a better understanding of how your data is collected, used, transferred, and disclosed in both of our web-based applications and mobile applications which run external to a browser (“Website”). We want to ensure you also know how to check what cookies we are using, allowing you to more control.

Below we categorize the types of cookies we use to give you a better understanding of why we use these cookies, or work with services which use these cookies.

The information you share with us or with our partners through cookies allows us to provide the products and services you need and want, tailored for you. We appreciate your trust that we will carefully and sensibly handle your personal data while giving you the very best personalized experience and customer services.

1.What are cookies and why do we use them?

Cookies are small pieces of information or text placed on your computer when you visit a website. Some cookies are strictly necessary to enable the site to function properly. Other cookies allow us to enhance your browsing experience, gain a better understanding about your use of our Website, tailor content to your preferences, and make your interactions with the site more convenient.

In addition, cookies are used to help personalize your interactions with our content on other websites (translation: advertising) based on your behavior on our site.

2.What types of cookies do we use?

We use the following types of 1st Party Cookies and 3rd Party Cookies, which are described below. To understand better about 1st and 3rd Party Cookies:

•1st Party Cookies are cookies which are created by us, for reasons listed in the table below. The data will only be sent back to our Website and servers.

•3rd Party Cookies are cookies which are created by the partners we use. Cookie data will be shared with those partners to enable the features and services they provide.

3. How can you control cookies?

Most Internet browsers allow you to control whether to accept cookies, or you can download 3rd party “extensions” which give you precise control of your cookies. Due to the nature of some cookies, rejecting, removing, or blocking these cookies can affect your user experience and may block your ability to use some or all of the features or areas of our Website. If you would like to delete any cookies or if you change your mind, please refer to your browser’s settings or options page, or search for instructions using your favorite search engine. For major Internet browsers settings, please refer to these links:

Because applications do not run in a browser, the way to control the data shared is different, and different by your phone brand, model, or software. The two most common phone software, iOS and Android, have tools to enable you to control what is shared by apps, at an individual app level. Please refer to the settings of your phone to understand what control is available to you.

4.Our Contact Details

If you have any questions about our use of cookies, please contact us at:

MUJI Retail (Thailand) Co., Ltd.

  • MUJI Retail (Thailand) Co., Ltd.
  • 4,4/5, Floor 9, Rajdamri Road, Pathumwan, Pathumwan , Bangkok , 10330
  • email: mujithcustomerservice@central.co.th