หนังสือ "掃除 / การทำความสะอาด" ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
นี่คือสมุดภาพที่มีความยาว 504 หน้า ซึ่งมีกิจกรรมทำความสะอาด 16 ประเภทจากทั่วโลก เช่น "เช็ด" "ขัด" และ "กำจัด" เป็นต้น

ขนาด: 120 x 160 มม.
504 หน้า
ยังไม่พร้อมให้บริการในประเทศไทย