MY HOME TOWEL

ให้ความสำคัญกับความรู้สึกสบายในการใช้ผ้าขนหนูในชีวิตประจำวัน

เช็ด

อย่างไรก็ตาม อันดับแรกคือความรู้สึกเวลาที่เช็ด ความต้องการในการใช้ของแต่ละคนจะต่างกัน บางคนก็อาจจะใช้เช็ดตัว ในขณะที่บางคนก็อาจจะใช้เช็ดมือ ไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูแบบไหน หากซึมซับได้ดี และมีความยืดหยุ่น ก็จะใช้ได้ดี

ซัก ตาก

ผ้าขนหนูที่ซักได้บ่อยครั้ง สิ่งสำคัญคือการเลือกผ้าขนหนูให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน เช่น ในการซักผ้าหนึ่งครั้ง จะซักผ้าขนหนูกี่ผืน ตากกี่ผืน

พับ เก็บ

การเก็บผ้าขนหนู อยากจะทำให้นำออกมาใช้ง่าย และเก็บไว้อย่างสวยงามตามความต้องการในการใช้ อยากจะเลือกทั้งความหนาและขนาด โดยคำนึงถึงสถานที่เก็บ


มีทั้งความหนาและขนาดอย่างครบครัน เพื่อให้สามารถเลือกผ้าขนหนูที่เหมาะสมกับตนเองได้

แบบหนา

มีวอลลุ่ม และซึมซับน้ำได้ดี

มีจุดเด่นตรงที่มีห่วงขนยาว ให้ความรู้สึกว่ามี วอลลุ่มและซึมซับน้ำได้ดี เป็นผ้าขนหนูที่ให้สัมผัสผิวที่นุ่มนวลของ ออแกนิคค็อตตอนคุณภาพสูงอย่างเต็มที่

 • ผ้าขนหนูอย่างหนา นุ่มนวล ทำจากออแกนิค ค็อตตอน ◎สี สีออฟไวท์, สีน้ำตาลอ่อน, สีกรมท่า, สีน้ำตาล
  ◎ขนาด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนูขนาดเล็ก และผ้าขนหนูอาบน้ำ

แบบหนา

มีวอลลุ่ม และซึมซับน้ำได้ดี

มีจุดเด่นตรงที่มีห่วงขนยาว ให้ความรู้สึกว่ามี วอลลุ่มและซึมซับน้ำได้ดี เป็นผ้าขนหนูที่ให้สัมผัสผิวที่นุ่มนวลของ ออแกนิคค็อตตอนคุณภาพสูงอย่างเต็มที่

 • ผ้าขนหนูอย่างหนา นุ่มนวล ทำจากออแกนิค ค็อตตอน ◎สี สีออฟไวท์, สีน้ำตาลอ่อน, สีกรมท่า, สีน้ำตาล
  ◎ขนาด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนูขนาดเล็ก และผ้าขนหนูอาบน้ำ

หนา
ปานกลาง

มีความสมดุลและความนุ่มฟู

เป็นผ้าขนหนูซึ่งมีลักษณะพิเศษตรงที่มีความสมดุลทั้งความหนา และปริมาณการซึมซับน้ำที่เหมาะสำหรับใช้ประจำ จึงเพลิดเพลินไปกับสัมผัสผิวอันนุ่มและฟูฟ่องได้

 • ผ้าขนหนูหนาปานกลางที่นุ่มนวลผสมออแกนิคค็อตตอน ◎สี สีออฟไวท์, สีน้ำตาลอ่อน, สีกรมท่า, สีน้ำตาล
  ◎ขนาด ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนูขนาดเล็ก และผ้าขนหนูอาบน้ำ

หนา
ปานกลาง

มีความสมดุลและความนุ่มฟู

เป็นผ้าขนหนูซึ่งมีลักษณะพิเศษตรงที่มีความสมดุลทั้งความหนา และปริมาณการซึมซับน้ำที่เหมาะสำหรับใช้ประจำ จึงเพลิดเพลินไปกับสัมผัสผิวอันนุ่มและฟูฟ่องได้

 • ผ้าขนหนูหนาปานกลางที่นุ่มนวลผสมออแกนิคค็อตตอน ◎สี สีออฟไวท์, สีน้ำตาลอ่อน, สีกรมท่า, สีน้ำตาล
  ◎ขนาด ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนูขนาดเล็ก และผ้าขนหนูอาบน้ำ

แบบบาง

แห้งเร็ว ไม่เกะกะ

กะทัดรัด เก็บง่ายไม่เกะกะและบาง จึงแห้งเร็ว สะดวกในการพกพาขณะท่องที่ยว หรือเดินทางไปปฏิบัติงาน

 • ผ้าขนหนูแบบบางที่นุ่มนวลผสมออแกนิค ค็อตตอน ◎สี สีออฟไวท์, สีน้ำตาลอ่อน, สีกรมท่า, สีน้ำตาล
  ◎ขนาด ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนูขนาดเล็ก และผ้าขนหนูอาบน้ำ

แบบบาง

แห้งเร็ว ไม่เกะกะ

กะทัดรัด เก็บง่ายไม่เกะกะและบาง จึงแห้งเร็ว สะดวกในการพกพาขณะท่องที่ยว หรือเดินทางไปปฏิบัติงาน

 • ผ้าขนหนูแบบบางที่นุ่มนวลผสมออแกนิค ค็อตตอน ◎สี สีออฟไวท์, สีน้ำตาลอ่อน, สีกรมท่า, สีน้ำตาล
  ◎ขนาด ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนูขนาดเล็ก และผ้าขนหนูอาบน้ำ

 • ผ้าขนหนูแบบหนาปานกลางผสมออแกนิค ค็อตตอนที่ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก ◎สี สีออฟไวท์, สีน้ำตาลอ่อน, สีกรมท่า, สีน้ำตาล
  ◎ขนาด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนูขนาดเล็ก และผ้าขนหนูอาบน้ำ

ดัดแปลงการถักทอเส้นใยโดยใช้ใยฝ้ายที่มีเส้นใยยาวและทอให้มีส่วนนูนส่วนเว้า จุดเด่นอยู่ตรงที่ความรู้สึกสบายเมื่อสัมผัส และแห้งง่าย

 • ผ้าขนหนูแบบหนาปานกลางผสมออแกนิค ค็อตตอนที่ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก ◎สี สีออฟไวท์, สีน้ำตาลอ่อน, สีกรมท่า, สีน้ำตาล
  ◎ขนาด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนูขนาดเล็ก และผ้าขนหนูอาบน้ำ


ผูกผ้าเช็ด
ตัว

ผ้าขนหนูผืนยาวที่พันได้ ผูกได้

ผ้าขนหนูผืนยาวแบบบางพิเศษที่ใช้พันคอหรือผูกศีรษะได้ ทำให้เป็นห่วงขนด้านหนึ่ง จึงแห้งง่าย ชุดสองผืน เหมาะที่จะใช้สลับกัน โดยใช้ผืนหนึ่งและนำไปซักผืนหนึ่ง

 • ผ้าช็ดตัวแบบยาว บางพิเศษผสมออแกนิค ค็อตอนที่พันได้ ผูกได้ ◎สี สีออฟไวท์, สีน้ำตาลอ่อน, สีกรมท่า, สีน้ำตาล

พันศีรษะได้กระชับพอดี

พันคอก็มีส่วนที่เหลือมากพอ

พาดคอ ส่วนปลายก็จะห้อยลงใต้ราวนม

บางพิเศษจนนำมาคาดศีรษะได้

ผูกผ้าเช็ด
ตัว

ผ้าขนหนูผืนยาวที่พันได้ ผูกได้

ผ้าขนหนูผืนยาวแบบบางพิเศษที่ใช้พันคอหรือผูกศีรษะได้ ทำให้เป็นห่วงขนด้านหนึ่ง จึงแห้งง่าย ชุดสองผืน เหมาะที่จะใช้สลับกัน โดยใช้ผืนหนึ่งและนำไปซักผืนหนึ่ง

พันศีรษะได้กระชับพอดี

พันคอก็มีส่วนที่เหลือมากพอ

พาดคอ ส่วนปลายก็จะห้อยลงใต้ราวนม

บางพิเศษจนนำมาคาดศีรษะได้

 • ผ้าช็ดตัวแบบยาว บางพิเศษผสมออแกนิค ค็อตอนที่พันได้ ผูกได้ ◎สี สีออฟไวท์, สีน้ำตาลอ่อน, สีกรมท่า, สีน้ำตาล

เป้าหมายคือ ผิวสัมผัสที่นุ่มนวลตลอดไป

ซึมซับน้ำได้ดี มีความยืดหยุ่น เนี้อผ้านุ่ม

อยากจะทำผ้าขนหนูที่ให้ความรู้สึกสบายเมื่อสัมผัสผิวเวลาเช็ดตัว แม้ว่าจะใช้ทุกวันหรือซักกี่ครั้งก็ตาม

ก่อนอื่น ต้องให้ความสำคัญในแต่ละขั้นตอนโดยเริ่มจากการเลือกฝ้าย นำมาทำเป็นเส้นด้าย ทอ และเย็บ เพื่อให้ได้ผ้าขนหนูที่นุ่มนวล

ผ่านเส้นทางอันยาวไกล จากไร่ฝ้ายสู่การได้มาซึ่ง "ผ้าขนหนูที่นุ่มนวล"

ก่อนอื่น เริ่มจากการเลือกฝ้าย

ฝ้ายที่จะนำมาใช้ทำผ้าขนหนูที่นุ่มนวลนั้น ต้องเป็นออแกนิคค็อตตอนที่มีเส้นใยบางและยาว เหมาะที่จะใช้ทำผ้าขนหนู ฝ้ายที่ดูดซึมสารอาหารอันมีประโยชน์จากผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ และถูกเก็บทีละปุยๆ ด้วยมือคนนั้น ช่วยทำให้ผ้าขนหนูมีความทนทานยิ่งขึ้น

ค่อยๆ เก็บทีละปุยๆ ด้วยมือคน จากฤดูใบไม้ร่วง ถึงฤดูหนาว ฝ้ายมีปุยที่ใหญ่และนุ่มตั้งแต่ตอนเก็บ

ทำให้ได้เส้นด้ายที่แข็งแรงและนุ่มนวล

ฝ้ายที่มีเส้นใยยาวนั้น จะทำให้ได้เส้นด้ายที่มีความทนทาน โดยไม่ต้องบิดแรงๆ ให้เป็นเกลียว และรักษาความนุ่มนวลของฝ้ายที่มีอยู่เดิมไว้ได้

กำจัดเศษใบฝ้ายทิ้ง แล้วสางหลายๆ ครั้งเพื่อยืดออกให้เป็นเส้น หลังจากนั้นก็ยืดออกให้เป็นเส้นบางๆ แล้วบิดเกลียวให้เป็นเส้นด้าย

ทอให้เป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่น

ทอให้เป็นผ้าที่มีความสมดุลที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในด้านความหนาของเส้นด้าย ความหนาแน่น และความยาวของห่วงขน หลังจากที่เย็บผ้าขนหนูทีละผืนๆ แล้ว การตรวจเช็คเพื่อความแน่นอนนั้น เป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้

เมื่อตกแต่งเนื้อผ้าของผ้าขนหนูที่ได้รับการทอแล้ว จะทำการตัดและเย็บ ก่อนส่งมอบ จะคลี่ออกทีละผืนๆ เพื่อตรวจเช็ค

ก่อนอื่น เริ่มจากการเลือกฝ้าย

ฝ้ายที่จะนำมาใช้ทำผ้าขนหนูที่นุ่มนวลนั้น ต้องเป็นออแกนิคค็อตตอนที่มีเส้นใยบางและยาว เหมาะที่จะใช้ทำผ้าขนหนู ฝ้ายที่ดูดซึมสารอาหารอันมีประโยชน์จากผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ และถูกเก็บทีละปุยๆ ด้วยมือคนนั้น ช่วยทำให้ผ้าขนหนูมีความทนทานยิ่งขึ้น

ค่อยๆ เก็บทีละปุยๆ ด้วยมือคน จากฤดูใบไม้ร่วง ถึงฤดูหนาว ฝ้ายมีปุยที่ใหญ่และนุ่มตั้งแต่ตอนเก็บ

ทำให้ได้เส้นด้ายที่แข็งแรงและนุ่มนวล

ฝ้ายที่มีเส้นใยยาวนั้น จะทำให้ได้เส้นด้ายที่มีความทนทาน โดยไม่ต้องบิดแรงๆ ให้เป็นเกลียว และรักษาความนุ่มนวลของฝ้ายที่มีอยู่เดิมไว้ได้

กำจัดเศษใบฝ้ายทิ้ง แล้วสางหลายๆ ครั้งเพื่อยืดออกให้เป็นเส้น หลังจากนั้นก็ยืดออกให้เป็นเส้นบางๆ แล้วบิดเกลียวให้เป็นเส้นด้าย

ทอให้เป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่น

ทอให้เป็นผ้าที่มีความสมดุลที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในด้านความหนาของเส้นด้าย ความหนาแน่น และความยาวของห่วงขน หลังจากที่เย็บผ้าขนหนูทีละผืนๆ แล้ว การตรวจเช็คเพื่อความแน่นอนนั้น เป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้

เมื่อตกแต่งเนื้อผ้าของผ้าขนหนูที่ได้รับการทอแล้ว จะทำการตัดและเย็บ ก่อนส่งมอบ จะคลี่ออกทีละผืนๆ เพื่อตรวจเช็ค

เคล็ดลับการดูแลรักษาประจำวัน เพื่อให้ใช้ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

วิธีซัก

ก่อนใช้ ควรซักน้ำสักหนึ่งครั้ง เพื่อทำให้การซึมซับน้ำดีขึ้น จากคุณสมบัติพิเศษของวัสดุ หากใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป จะทำให้ขนผ้าหลุด ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้การซึมซับน้ำลดลง จึงแนะนำให้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม หากรู้สึกว่าแข็งขึ้น ก็ให้ลดปริมาณการใช้

วิธีตาก

หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงแสงแดด และตากในที่ๆ มีอากาศถ่ายเทได้ดี หลังจากที่ปั่นแห้งด้วยเครื่องซักผ้าแล้ว ให้สะบัดสักเล็กน้อยเพื่อให้ห่วงผ้าขนได้รับอากาศ ซึ่งจะช่วยรักษาความรู้สึกที่ดีในการสัมผัสให้ยาวนานขึ้น

การดูแลรักษาห่วงขน

ในกรณีที่ห่วงขนไปเกี่ยวกับบางสิ่ง แล้วถูกดึงยืดออกมา อย่าดึงให้ขาด แต่ให้ใช้กรรไกรตัดที่โคนด้าย