Điều khoản và điều kiện sử dụng

Giới thiệu

Chào mừng quý khách đến với trang web giới thiệu sản phẩm https://www.muji.com/vn/
(sau đây gọi là “Trang web”) của MUJI Việt Nam (sau đây gọi là “Chúng tôi”).

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều kiện và điều khoản của trang web (sau đây gọi là “Điều kiện và điều khoản sử dụng”). Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều kiện và điều khoản sử dụng này vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều kiện và điều khoản sử dụng được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1. Hướng dẫn sử dụng trang web

- Người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

- Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ xử lý theo luật pháp hiện hành của Việt Nam.

- Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm

2. Cách thức mua hàng:

Khách hàng có thể liên hệ mua hàng qua hình thức: Đến xem và mua hàng trực tiếp tại cửa hàng MUJI Việt Nam

3. Thương hiệu và bản quyền

Chúng tôi là chủ sở hữu của tất cả các tài sản trí tuệ trên Trang web, chẳng hạn như logo nhãn hiệu, thiết kế, hình ảnh, video, phim ảnh, âm nhạc, v.v. (gọi chung là “Tài liệu thiết kế”). Trang web và các Tài liệu thiết kế này trên Trang web được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ bao gồm luật bản quyền và các luật hiện hành khác của Việt Nam.

4. Quyền pháp lý

Các Điều kiện và điều khoản sử dụng, và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

5. Thanh toán an toàn và tiện lợi tại MUJI Việt Nam

Mọi khách hàng tham gia giao dịch tại cửa hàng MUJI Việt Nam đều được hỗ trợ các hình thức thanh toán tiện lợi và an toàn.

- Thanh toán bằng tiền mặt.

- Thanh toán bằng thẻ tín dụng: Visa, MasterCard, JCB, American Express, Diners Club, UnionPay.

6. Giao kết giao dịch tại cửa hàng MUJI Việt Nam

Khách hàng khi mua sắm tại cửa hàng MUJI Việt Nam vui lòng kiểm tra sản phẩm và hóa đơn mua hàng trước khi rời khỏi quầy thu ngân.

7. Chính sách đổi hàng

[Tiếng Việt]

- Hàng hóa mua tại cửa hàng vật lý có thể đổi tại bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào của MUJI ở Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua hàng được ghi trên hóa đơn.

- Tuy nhiên, một số hàng hóa nhất định không áp dụng đổi hàng. Những hàng hóa không thể đổi bao gồm: Đồ nội thất, Thực phẩm & Đồ uống, Đồ mặc trong & Đồ ngủ, Tất/Vớ, Phiếu mua hàng (Voucher), Hàng mẫu trưng bày và những sản phẩm đã được thêu/lên lai.

- Điều kiện đổi hàng:

 • Áp dụng đổi với các hàng hóa được mua tại cửa hàng bán lẻ (vật lý) MUJI ở Việt Nam.
 • Có thể đổi hàng trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua hàng được ghi trên hóa đơn, tại bất kỳ cửa hàng bán lẻ MUJI nào ở Việt Nam.
 • Sản phẩm đổi phải còn mới, sạch sẽ, chưa qua sử dụng và giặt tẩy, không bị hư hại, đính kèm và còn nguyên nhãn mác, giá sản phẩm và bản gốc hóa đơn mua hàng.
 • MUJI giữ quyền quyết định cuối cùng về việc đổi hàng dựa trên tình trạng của sản phẩm.
 • Chỉ chấp nhận đổi sản phẩm có giá bằng hoặc cao hơn so với giá mua ban đầu. Nếu giá của sản phẩm đổi mới cao hơn, khách hàng phải trả thêm phần chi phí chênh lệch. Trường hợp sản phẩm đổi có giá thấp hơn giá ban đầu, khách hàng không được hoàn lại số tiền chênh lệch.
 • Các ưu đãi từ chương trình giảm giá, phiếu mua hàng (voucher) hoặc phiếu giảm giá (coupon) đã áp dụng cho đơn hàng ban đầu sẽ không thể sử dụng lại cho việc đổi hàng.
 • Mỗi sản phẩm chỉ được yêu cầu đổi hàng một lần.

- Các yêu cầu trả hàng và hoàn tiền không được hỗ trợ, trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi từ nhà sản xuất; sản phẩm đã hết hạn sử dụng vào thời điểm mua hàng. Theo đó, số tiền mua ban đầu sẽ được hoàn trả tương ứng với hình thức thanh toán ban đầu, cụ thể:

 • Phương thức thanh toán: Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ
  Phương thức hoàn tiền: Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ
  Thời hạn hoàn tiền: Trong vòng 30 ngày.
 • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng / ATM / Tiền mặt / Mã QR
  Phương thức hoàn tiền: Tài khoản ngân hàng của khách hàng.
  Thời hạn hoàn tiền: Trong vòng 30 ngày.
 • Phương thức thanh toán: Ví điện tử
  Phương thức hoàn tiền: Ví điện tử
  Thời hạn hoàn tiền: Trong vòng 14 ngày.

Để tránh sự nhầm lẫn, khoản hoàn tiền sẽ không bao gồm chi phí vận chuyển, giá trị khuyến mãi, giảm giá hoặc giá trị của bất kì phiếu mua hàng (voucher) hoặc phiếu giảm giá (coupon) nào.

- Hóa đơn thuế GTGT phải được yêu cầu xuất trong ngày mua hàng.

- MUJI giữ quyền quyết định cuối cùng về việc trả hàng và hoàn tiền dựa trên tình trạng của sản phẩm.

[English]

- Merchandises purchased in-store can be exchanged at any physical MUJI store in Vietnam within 14 days from the purchase date shown on the purchase receipt.

- However, please note that certain items are not eligible for exchange. These unexchangeable products include: Furniture, Food & Drinks, Innerwear & Pyjamas, Socks, Vouchers, Displaying Samples, and Embroidered/Altered items.

- Exchange Conditions:

 • Applies for products purchased from MUJI physical stores in Vietnam.
 • Eligible for exchange within 14 days from the purchase date shown on the purchase receipt, at any physical MUJI store in Vietnam.
 • The product must be new, clean, unused, unwashed, undamaged, accompanied by the attached price tag and product label, and accompanied by the original receipt.
 • MUJI reserves the right, in its sole discretion, to make the final decision regarding any exchange based on the condition of the products.
 • Only accept to exchange for products of equal or higher price (subject to payment of difference) than the initial purchase price. In case where the exchanged product has a lower price than the initial one, the different amount shall not be refunded.
 • Discounts, vouchers or coupons applicable to the initial orders shall not be reused for the exchange.
 • Each product is valid to exchange once.

- Return or refund requests for in-store purchases are not supported, except in cases of manufacturing defects or if the product was expired at the time of purchase. In such instances, the actual purchase price will be fully refunded using the relevant original payment method. Specifically:

 • Payment method: Credit card / Debit card
  Refund method: Credit card / Debit card
  Refund period: Within 30 days.
 • Payment method: Bank transfer / ATM / Cash / QR Payment
  Refund method: Customer’s Bank Account
  Refund period: Within 30 days.
 • Payment method: e-Wallet
  Refund method: e-wallet
  Refund period: Within 14 days.

Please note that the refund will not include delivery costs, promotions, discounts, or the value of any vouchers or coupons.

- Tax invoice must be requested within the purchase day.

- MUJI reserves the right, in its sole discretion, to make the final decision regarding any return & refund based on the condition of the products.

8. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại MUJI Việt Nam hoặc các Điều kiện và điều khoản sử dụng này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/ hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.